Header van Paulien Knol Zorgeducatie

Zorgtraining

Ook in de beste instellingen zullen zorgverleners rondlopen die moeite hebben om elke dag dezelfde mensen te verzorgen, minder enthousiast zijn over hun werk in de zorg, chronisch zieken eigenwijs vinden of dementerenden lastig. Het omgaan met chronisch zieken en dementerenden kan zwaar zijn. Als u signalen krijgt van uw zorgverleners dat ze minder enthousiast aan het werk zijn dan wordt het tijd voor een training door Paulien Knol Zorgeducatie.

Paulien Knol Zorgeducatie verzorgt twee trainingen voor verzorgenden en verpleegkundigen, namelijk:
- omgaan met chronisch zieken
- omgaan met dementerenden.
Beide trainingen worden gegeven voor kleine groepen van 6 tot 10 deelnemers. Elke training neemt drie dagdelen in beslag, verdeeld over drie weken. Bij de eerste twee sessies krijgen de deelnemers een op de persoon afgestemde oefenopdracht mee. Bij de derde sessie wordt een getuigschrift uitgereikt.

Een korte inhoud van de trainingen vindt u hieronder door op een tab naar keuze te klikken.

 

  • Omgaan met chronisch zieken
  • Omgaan met dementerenden

Inhoud training 'omgaan met chronisch zieken'

Met welke problematiek heeft een chronisch zieke te maken?
hoe kan jij als verzorgende of verpleegkundige daarbij helpen?
Hoe ga je om met de ervaringsdeskundigheid van de zorgvrager?
Hoe ga je om met de sleur van elke dag, hoe zie je weer uitdaging?
Hoe ga je om met emoties van verdriet, teleurstelling en demotivatie?
Hoe stimuleer je het zelfmanagement van de zorgvrager?
Hoe blijf je de mens zien achter de chronisch zieke?

Inhoud training 'omgaan met dementerenden'

Wat is dementie? Verdieping van de theorie.
Hoe maak je het leven voor dementerenden zo aangenaam mogelijk?
Hoe kunnen ze hun autonomie zoveel mogelijk behouden?
Hoe ga je om met de familie?
Hoe blijf je de mens zien achter de dementerende?


Motto van Paulien Knol Zorgeducatie: Zoek de mens achter de patiënt