Header van Paulien Knol Zorgeducatie

Visie-implementatie

De zorgvisie kan worden gezien als het visitekaartje van uw organisatie. Deze visie is vaak met grote inzet door het management ontwikkeld en natuurlijk is hij meteen na acceptatie duidelijk naar het voltallige personeel gecommuniceerd. Maar wellicht is dat inmiddels weer een paar jaar geleden en is hij door personeelsverloop bij het uitvoerend personeel wat weggezakt. Of uw organisatie heeft onlangs besloten tot een wijziging van de zorgvisie en de nieuwe visie moet binnenkort worden ingevoerd.

Paulien Knol Zorgeducatie kan u behulpzaam zijn bij het implementeren van uw visie met een training. Hierin wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
- wat houdt de visie in?
- wat betekent dit op de werkplek?
- hoe kan de zorgverlener een bijdrage leveren aan de visie?
Kortom, hoe komen we tot een plan van aanpak voor de invoering van de visie?

Motto van Paulien Knol Zorgeducatie: Zoek de mens achter de patiënt