Header van Paulien Knol Zorgeducatie

Onderwijsontwikkeling

Om de kwaliteit en effectiviteit van zorg in uw organisatie te waarborgen wilt u vanzelfsprekend de kennis van uw verzorgenden en verpleegkundigen up-to-date houden. Maar het scholingsbudget is niet onbeperkt en er moet efficiënt met de beschikbare middelen worden omgegaan.

Paulien Knol Zorgeducatie kan u behulpzaam zijn bij een inventarisatie van de scholingsbehoeften waarbij met alle belanghebbenden rekening wordt gehouden:
- de organisatie,
- de zorgverlener,
- de zorgvrager.

Als resultaat wordt een kosteneffectief scholingsplan opgeleverd.

Motto van Paulien Knol Zorgeducatie: Zoek de mens achter de patiënt